Spolková činnost

Převoz vagónů z Rakouska

Pro zajištění přepravy vozů pro muzeum FOD byla na místě skupina členů Spolku FOD, druhá na zásilku čekala ve frýdlantské výtopně.

nakládáníČlenové Spolku FOD dostali možnost získat z Rakouska dvojici úzkorozchodných nákladních vozů, které se nacházely ve stanici Kienberg-Gaming. Po vyřízení všech formalit byla naplánována přeprava s využitím kamionu a naložením vozů vlastními prostředky.

První skupina v pátek 15. května na vyrazila do Rakouska, cílem byla železniční stanice Kienberg-Gaming na úzkorozchodné dráze Ybbstalbahn. Po přistavení kamionu k vyústění kusé koleje na zvýšené rampě byla tato propojena s přepravní kolejí na ploše návěsu. Samotné vozy byly poté vytaženy na návěs a ten se po rozebrání kolejové spojky vydal na cestu do Frýdlantu.

nakládání nakládání nakládání nakládání nakládání nakládání

Druhá skupina čekala na kamion v areálu muzea FOD. Ten byl ihned po příjezdu za pomoci automobilového jeřábu na notoricky známé Pragovce V3S vyložen. Oba úzkorozchodné vozy skončily na (jak jinak než úzkorozchodné) koleji před budovou topírny, kde se podrobují postupným renovačním pracem.

nakládání nakládání nakládání nakládání nakládání nakládání

Členové Spolku děkují všem, kteří pomohli se získáním a přepravou nových exponátů.

předchozí...

.

© 2010 spolek Frýdlantské okresní dráhy