Spolková činnost

Výroční členská schůze

Se konala v únoru ve Frýdlantě v Čechách.

Odpoledne 18. února se opět v příjemném prostředí salónku frýdlantské restaurace sešli členové Spolku FOD.

  Body k řešení na schůzi:
 • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov;
 • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2016;
 • zpráva o provozu železničního muzea za rok 2016;
 • potvrzení stávajícího mandátu výboru Spolku;
 • přijetí nového člena do Spolku FOD;
 • diskuze o systému brigád;
 • informace o době pobytu lokomotivy T 36.002 v Bertsdorfu;
 • návrh otevírací doby na muzejní sezónu 2017;
 • informace o propagační ceduli muzea;
 • volná diskuze.

Debatovalo se i na jiná témata, týkající se nejen Spolku a muzea, ale i regionu a dopravy.

zpět

.

© 2017 spolek Frýdlantské okresní dráhy