Spolková činnost

Výroční členská schůze

Se konala v únoru ve Frýdlantě v Čechách.

Odpoledne 17. února se opět v příjemném prostředí salónku frýdlantské restaurace sešli členové Spolku FOD.

  Body k řešení na schůzi:
 • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov;
 • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2017;
 • zpráva o provozu železničního muzea za rok 2017;
 • vystoupení zvláštního hosta;
 • účast na akci „Frýdlant se baví“;
 • muzejní sezóna 2018;
 • informace o lokomotivě T 36.002 v Bertsdorfu;
 • reklamní předměty spolku;
 • volná diskuze.

Schůze se zúčastnili i dva členové žitavského spolku Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e. V. (německy) a jako zvláštní host zaměstnanec liberecké společnosti KORID.

zpět

.

© 2018 spolek Frýdlantské okresní dráhy