Frýdlant se baví

V sobotu 16. června 2018 opět proběhla ve městě kulturně-společenská akce, které se krom jiných účastnily spolky, kroužky a oddíly věnující se volnočasovým aktivitám.

A zejména na prezentaci volnočasových aktivit frýdlantských klubů a spolků je založena zmíněná akce Frýdlant se baví. Přímo v reálu ukazuje, co všechno Frýdlant nabízí a jaké zde mají možnosti volnočasového vyžití.

Spolkový život je ve Frýdlantu pestrý. Své si v něm najde každý. Máme tu volnočasové aktivity pro děti, mladé lidi, i pro ty dříve narozené. Kluby a kroužky zaměřené na sport, chovatelství, koníčky, ale na své si přijdou i duchovně založení lidé. Mám radost, že všichni mají chuť veřejnosti ukázat, co ve svém volném čase dělají a pochlubit se. Vždyť opravdu je čím,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Frýdlantské spolky se na akci Frýdlant se baví prezentovaly již od 10 hodin v městském parku.
Celkem se tu návštěvníkům představí 25 spolků a klubů. Ze zkušenosti víme, že vždycky rozdávají návštěvníkům radost. Umožňují jim totiž mnohé si vyzkoušet. Také letos si tak budou moci malí i velcí zahrát floorbal, tenis, zkusit si chytit rybu, nebo se projet na mašince. Kromě toho bude v parku také řada výtvarných dílen, expozice se zajímavými úkoly myslivců, k vidění budou domácí zvířata a včely místních chovatelů nebo modely letadel. Je toho opravdu hodně, co bude v parku pro veřejnost připraveno," ujistila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová.

Spolek Frýdlantské okresní dráhy

Frýdlant se bavíNáš spolek zde samozřejmě nemohl chybět.
Hlavní atrakcí, kterou jsme se již podruhé a úspěšně prezentovali, byla úzkorozchodná zahradní železnice, společná akce dvou našich členů zastřešená stánkem stručně propagujícím aktivity Spolku Frýdlantské okresní dráhy.
Zahradní železnici tvořil – podobně jako před dvěma lety – velký okruh s jedním „nádražím“ (či spíše výhybnou pro střídání souprav), umístěným u informačního stánku.
Provozované soupravy zde cirkulovaly opět dvě:

Parní lokomotiva s tendrem a vyhlídkovým vozem

Zastupovala Malou dráhu Skalsko Petra Vidnera, aneb veřejně přístupnou soukromou zahradní železnici postupně budovanou od roku 2007.
Na dvou okruzích jeho dráhy, které dohromady měří 400 metrů, je možné se svézt vláčky o rozchodu 7 ¼ palce (tedy 184 mm). V muzeu jsou navíc k vidění různé typy modelových i skutečných parních strojů, stabilních motorů, a dva historické traktory.

Motorová lokomotiva s oplenovými vozy

Duo autorů a majitelů z Pardubického spolku historie železniční dopravy (aneb PSHŽD) – Michal Malinovský a Tomáš Hodr – předvedli vlak lesní železnice, složený z motorové lokomotivy a oplenových vozů spojených lavicemi pro sezení.
Model lokomotivy je inspirován skutečným strojem firmy DEUTZ vyrobeným pro Čiernohronskou lesní dráhu v roce 1923, ale na rozdíl od předlohy jej pohání „jen“ motor Babetta 207 (a to velmi úspěšně:-)

Frýdlantské okresní dráhy v malém?

Následuje několik nejen „ryze provozních, ale rovněž i lidských“ momentek z výše zmiňované akce.
Děkujeme tímto všem návštěvníkům, obsluze strojů a stánku a rovněž přihlížejícím za nadšení a také za trpělivost.

Ranní příprava na akci (foto: Jiří Majtyka).

Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví

Snímky již docela akční (foto: Štěpán Rejha).

Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví

Za možnost se zde prezentovat patří poděkování i městu Frýdlant v Čechách.

zpět...

.

© 2018 spolek Frýdlantské okresní dráhy