FOD–Fr. B. B.

Společnost Frýdlantské okresní dráhy byla jednou z mnoha soukromých drah na našem území, ale přesto byla trochu jiná – způsobem, místem vzniku i provozem propojujícím české vnitrozemí s německým Saskem a Pruskem.

Společnost Frýdlantské okresní dráhy

Za vznikem železniční společnosti Frýdlantské okresní dráhy nepřímo stála dlouhodobá snaha zdejšího okresního výboru v čele s Heinrichem Ehrlichem. Jeho cílem bylo především doplnění železniční sítě na Frýdlantsku, která byla dlouho opomíjena díky politickým obstrukcím Vídně směrem do Německa.

žst FrýdlantDíky spojení s berlínskou firmou Hermanna Bachsteina, která poskytla významnou část kapitálu, odborníky a zejména kontakty na vídeňských ministerstvech, se na Frýdlantsku podařilo vybudovat tři železniční tratě, z toho dvě s přechodem do Německa, z nichž jedna byla úzkorozchodná s napojením na žitavskou úzkorozchodku.

Provoz v nelehkých dobách však komplikovaly finanční machinace vedení dráhy, které měly spolu s dalšími důvody v roce 1925 za následek převzetí provozu FOD státem, a to na účet vlastníka. Do roku 1935, kdy H. Bachstein umírá a je vyřizována jeho pozůstalost včetně odkupu akcií společnosti státem, takto provozovaly tratě ČSD.

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy