Heřmanička

Normálněrozchodná vozidla – obvykle nákladní vozy – se na úzkorozchodných tratích přepravují na podvalnících a podvalových vozech.

Vozidla trati Frýdlant–Heřmanice

Přeprava vozů normálního rozchodu

podvalový vůzPodvalové vozy pro přepravu normálněrozchodných vozů na úzkorozchodných tratích zaváděly Saské státní dráhy již od počátku 20. století. Na žitavskou síť se slabší nákladní dopravou vyjely až v 2. polovině 20. let. Výhodou podvalových vozů byla – kromě snažší manipulace – na rozdíl od nebržděných podvalníků především funkční brzda.

Pod správou DRB došlo v úseku Heřmanice–Frýdlant na začátku 40. let k zesílení železničního svršku, rekonstrukci prováděli váleční zajatci z francouzského tažení. Po jejím dokončení se začaly nákladní vozy normálního rozchodu dopravovat na podvalových vozech, staré podvalníky byly záhy vyřazovány.

podvalový vůzPodvalové vozy se používaly i v poválečných letech, zvláště pro dopravu štěrku z heřmanického kamenolomu, což dlouho chránilo Heřmaničku před zastavením provozu. V 60. letech, po rekonstrukci podvalových vozů na tlakovou brzdu, převzaly nákladní dopravu nové motorové lokomotivy T 47.0 dodávané od roku 1958. Poslední přeprava vozů na podvalnících proběhla v létě roku 1963, kamenolom začal využívat silniční dopravu.

Podvalové vozy

podvalový vůzCelkem 19 podvalových vozů bylo provozováno na frýdlantské úzkorozchodce od rekonstrukce trati téměř do ukončení provozu nákladních vlaků, přesněji v období 1942–1963. Evidovány jsou jen vozy převzaté po osvobození státními drahami ČSD, kromě jednoho byly všechny zrušeny v letech 1968 (typ Rf 4) a 1969 (Rf 6).

Parametry běžnějších čtyřnápravových podvalových vozů Rf 4 jsou v tabulce níže, oba typy vyrábělo několik výrobců: zejména Kelle & Hildebrand Niedersedlitz & Grossluga, dále např. Waggon und Maschinenfabrik A. G. Bautzen, Orenstein & Koppel Berlin, Actien-Gesselschaft für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz.

 • rok výroby: 1906–1928
 • dodáno: 578 ks
 • délka: 5,5 m
 • rozvor podvozku: 1,0 m
 • vzdálenost otočných čepů: 2,9 m
 • výška rámu nad TK: 410 mm
 • průměr kol: 520 mm
 • hmotnost: 4,68 kg
 • únosnost: 28 t
 • brzda systému Heberlein

Šestinápravové podvalové vozy typu Rf 6 se stejnou nosností byly určeny pro tratě se slabším svrškem.

 • rok výroby: 1907–1926
 • dodáno: 224 ks
 • délka: 7,8 m
 • rozvor podvozku: 1,4 m
 • vzdálenost otočných čepů: 4,8 m
 • výška rámu nad TK: 410 mm
 • průměr kol: 520 mm
 • hmotnost: 6,325 kg
 • únosnost: 28 t
 • brzda systému Heberlein
.

© 2012 spolek Frýdlantské okresní dráhy