Heřmanička

Heřmanička, Žitavka nebo také kudlanka – to je část jmen, kterými nazývali místní obyvatelé i železničáři svou úzkorozchodnou dráhu, jejíž obtížný život byl pro zdejší kraj dost charakteristický.

Úzkorozchodná dráha Frýdlant–Heřmanice

Byla nejprve projektovaná jako normálněrozchodná a v poněkud jiné trase, vyhýbající se jak Dětřichovu, tak i Heřmanicím. Intenzivní snaha místních zastupitelů a továrníků vedla k několika změnám a konečný projekt byl zpracován pro saský rozchod 750 mm, vedl úvratí přes Dětřichov do Heřmanic, kde se napojoval na německou část do Žitavy.

Výsek mapy z r. 1923

Financování stavby si zajistil okres (jako zájemce o koncesi) ve spojení s firmou H. Bachsteina, která nabídla garanci potřebné částky. Koncese byla udělena 15. února 1899 a dva měsíce poté se začalo stavět na české i německé straně.

Technicko-policejní (zkušební) jízda proběhla 24. srpna 1900 a následující den byla dráha předána bez zvláštních oslav do veřejného provozu. Ten probíhal na základě Provozní smlouvy, která upravovala i finanční vztahy, a Bachsteinových předpisů zčásti vycházejících z Rakousko-uherského návěstního řádu.

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy