Železniční muzeum FOD

Stručný popis kolejových vozidel z expozice železničního muzea FOD.

Osobní vůz 3. třídy Cu 441
  Vývoj označení:
 • ČSD Ci/u 362
 • SŽ Ci/u 441
 • ČSD Cu 441
 • Bi/u 739 (plánované označení od roku 1958)

Obnova zanedbaného parku osobních vozů na úzkorozchodných drahách ČSD na Podkarpatské Rusi začala ve dvacátých letech nejprve rekonstrukcemi malých tříokenních vozů původem z boržavské dráhy na čtyřokenní. Dílenské rekonstrukce nestačily a tak ministerstvo železnic objednalo u Závodů Tatra a. s. v Kopřivnici výrobu dvou osobních vozů druhé a třetí třídy řady BCi/u a 13 vozů třetí třídy řady Ci/u.

výkres osobního vozuObjednávka vozů třetí třídy u výrobce obdržela číslo 2059. Vozy byly vyrobeny v průběhu roku 1927 a ve dnech 4.–16. ledna 1928 postupně odesílány na Podkarpatskou Rus s určením pro trať Užhorod–Antalovce. Měly standardní vybavení jako normálněrozchodné vozy, na úzkém rozchodu tehdy nevídané: tlakovou brzdu, elektrické osvětlení ERA, záchrannou brzdu a parní topení.

Protože v Užhorodě jezdily pouze smíšené vlaky, které nebylo možné brzdit průběžně, byla část těchto vozů disponována i na boržavskou síť (trať Berehovo–Kušnica). Dva vozy tohoto typu se dostaly na trenčiansko-teplickou železnici pravděpodobně v roce 1937. V provozu na elektrické železnici nebylo možné tyto vozy kombinovat s jinými přívěsnými osobními vozy, neboť pro svoji hmotnost musely být řazeny bezprostředně za hnacím vozem a přitom neměly průběžné vedení elektrické solenoidové brzdy. Vozy tedy musely být brzděny ručně.

Osobní vůzVůz Ci/u 362 dostal domovskou stanici Užhorod-Radvanka. Zde byl veden v letech 1930, 1933 a ještě v červnu 1939. Pak jej získaly SŽ (Slovenské železnice) a jezdil na trati Trenčianská Teplá—Trenčianské Teplice. U ČSD jezdil s označením Cu 441 v Trenčianské Teplé až do roku 1954, administrativně jej ČSD zrušily ve 4. čtvrtletí 1957. Pravděpodobně na jaře 1958 byl společně se třemi dalšími zrušenými vozy předisponován do Frýdlantu v Čechách. Zde nebyl zařazen do provozu a chátral na kusé koleji u skladiště proti staniční budově ještě na podzim 1968. Pravděpodobně podruhé byl zrušen v prosinci 1968 nebo v únoru 1969 se dvěma dalšími vozy.

 • výrobce: Závody Tatra a. s. pro stavbu automobilů a železničních vozů, Kopřivnice
 • rok výroby: 1927
 • celková délka: 8300 mm
 • šířka: 2400 mm
 • výška: 3165 mm
 • průměrná hmotnost prázdného vozu: 6900 kg
 • počet náprav: 2
 • průměr kol: 620 mm
 • vybavení: tlaková brzda Westinghouse 6" (plánuje se znovudosazení), ruční brzda, parní topení nízkotlaké
.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy