Železniční muzeum FOD

V železničním muzeu FOD si lze prohlédnout několik zajímavých, převážně úzkorozchodných vozidel včetně provozuschopné motorové lokomotivy.

Muzejní vozidla

Motorová lokomotiva T 36.002

T 36.002Stroj byl vyroben firmou Gmeinder v Mosbachu (Německo) a v květnu 1946 dodán firmě Glaser & Pflaum v Mannheimu. V roce 1967 byl prodán firmě zajišťující regulaci řeky Rýn v Rorschachu (Švýcarsko). Další známé působiště lokomotivy byl kamenný lom u Wiesbadenu. V prosinci 1990 byl zakoupen přáteli železnic pro muzeum v Rittersgrünu a o půl roku později převezen na Pressnitztalbahn v Krušných horách, kde se provedla část prací na jeho znovuzprovoznění. Zde byl také označen řadou 199.002-7. Od roku 1994 je lokomotiva u Döllnitztalbahn, již přeznačená na 199.034-0, deponovaná ve výtopně Oschatz. V srpnu 2004 lokomotivu zakoupili členové našeho spolku a od června 2006 je provozuschopná. Nově byla přeznačena na T 36.002, jako následující po T 36.001 (Gmeinder v. č. 4341, 1948), která na Heřmaničce jezdila od května 1948 do dubna 1953.

Spolek FOD lokomotivu T36.002 předvedl i na úzkorozchodkách v Žitavě a Jindřichově Hradci

Motorová lokomotiva T 211.1611

T 211.1611Lokomotiva byla vyrobena v národním podniku ČKD Praha závod Sokolovo v roce 1960 a obdržela výrobní číslo 4978. Ještě téhož roku ji s původním označením T 211.0725 převzal ostravský podnik Výstavba potravinářských závodů.
Po patnácti letech byla lokomotiva přesunuta do národního podniku Cutisin v Jilemnici, který pod novým názvem Devro dodnes pro potravinářský průmysl vyrábí jedlá i nejedlá střívka (jejich původní závod v Kořenově fungoval mezi roky 1933 až 2009).
V roce 1986 při rekonstrukci lokomotivy v Rušňovém depu Vrútky byl motor Tatra 111 nahrazen typem T 930-51 a došlo i k přeznačení na T 211.1611. Po technicko-bezpečnostní zkoušce se stroj vrátil do Cutisinu, kde sloužil do roku 1991 (zde získali novou lokomotivu T 234.0002, nově označena jako 704.403-5).

Na lokomotivě nyní probíhá údržba a menší opravy, aby rozšířila park provozuschopných vozidel Spolku FOD.

Nákladní a osobní vozy

vůz Z/uČlenové Spolku vlastní i několik historických vozů: úzkorozchodný služební a poštovní DF/u 651, osobní Cu 441, služební D/u 600, nákladní nízkostěnný Jhn/s 224 a vysokostěnný Jk/s 258, nákladní vůz řady Z/u a normálněrozchodný řady Ztrc.

muzeumNové jsou tři úzkorozchodné nákladní vozy získané z Rakouska. Ty čekají na začlenění do venkovní expozice a doplnění informačních tabulek. Jde o třínápravový vysokostěnný vůz Ky/s 1209, třínápravový nízkostěnný vůz Jhny/s 240 a dvounápravový nízkostěnný vůz Jhn/s 236.

.

© 2016 spolek Frýdlantské okresní dráhy