Spolková činnost

Výroční členská schůze Spolku FOD

Proběhla poslední lednovou sobotu v prostorách frýdlantské výtopny.

výroční schůzeOdpoledne 30. ledna se v bývalé lakovně depa sešlo osm členů Spolku z Čech a dva hosté z německé Žitavy.

Tento rok oslaví dvě místní tratě výročí 110 let. Konkrétně jde o úzkorozchodnou „Heřmaničku“ a trať z Raspenavy do Bílého Potoka. Část projednávaných bodů se tedy týkala tématu oslav.

    Body k řešení na schůzi:
  • zhodnocení činnosti za rok 2009;
  • plánování akcí pro rok 2010;
  • současný stav podaných žádostí;
  • vozidla a muzejní exponáty;
  • ostatní připomínky;
  • volná diskuze.

Obvyklý průběh schůze byl mírně zpomalen překladem do němčiny, nutným pro kolegy ze Žitavy, a značným množstvím návrhů a připomínek. Proto bylo rozhodováno jen o důležitých krocích v jednotlivých bodech s tím, že jejich doladění v průběhu realizace bude moci zahrnout i změněné okolnosti.

zpět

.

© 2009 spolek Frýdlantské okresní dráhy