Heřmanička a FOD

Soukromá společnost FOD vybudovala a provozovala tři tratě ve frýdlantském výběžku, včetně úzkorozchodné „Heřmaničky“.

Frýdlantské okresní dráhy

V souvislosti s rychlým rozvojem průmyslu během 19. století došlo i k budování železniční sítě, kterýžto proces skončil až začátkem století následujícího. Bylo také typické, že vybudování lokálních železnic často iniciovali zástupci místní samosprávy spolu s průmyslníky.
Největší zájem o stavbu místních drah, neboli sekundárek, způsobilo vydání tzv. lokálkového zákona v roce 1880, který značně zjednodušil celý proces koncesování a stavby.

Mapka frýdlantských drahZa snahou o stavbu lokálních tratí na Frýdlantsku stál zejména zdejší okresní výbor. Nebýt však zajímavé nabídky berlínské firmy Bachstein, nejspíše by místní železniční síť vypadala poněkud jinak. Ale zatímco je Bachsteinův podíl na vybudování frýdlantských tratí nezpochybnitelný, jeho negativní vliv na hospodaření vzniklé společnosti a následné problémy v provozu nakonec donutily státní ČSD k převzetí provozu.

Dnes jsou ze tří původních tratí v provozu jen dvě normálněrozchodné, přičemž nad úsekem Nové Město–Jindřichovice se stále vznáší hrozba ukončení provozu. A vzhledem k nadužívání pojmu o souběhu tratě a silnice, ač mnohdy bez promyšlení souvislostí, se občas zmiňuje stav bílopotocké lokálky. Po úzkorozchodné trati z Frýdlantu do Heřmanic (s pokračováním do saské Žitavy) pak zbylo jen těleso trati a několik budov...

.

© 2011 spolek Frýdlantské okresní dráhy