Spolková činnost

Výroční členská schůze

Proběhla o téměř jarní únorové sobotě ve Frýdlantě.

Odpoledne 15. února se v příjemném prostředí salónku jedné nejmenované frýdlantské restaurace sešli členové Spolku FOD.

    Body k řešení na schůzi:
  • zahájení a usnášeníschopnost podle stanov;
  • výroční zpráva činnosti a hospodaření za rok 2013;
  • volba členů do výboru Spolku FOD;
  • plán sladění stanov s novým občanským zákoníkem;
  • projednání plánu činnosti;
  • brigády na získání kolejového materiálu;
  • volná diskuze.

Nejvíce času zabrala příprava plánu na sladění stanov Spolku s novým občanským zákoníkem, který zřejmě ovlivní většinu spolků, sdružení a dalších zájmových skupin (přinejmenším v administrativě). Druhým významným bodem bylo naplánování brigád k získání kolejového materiálu od osob a spolků v ČR i v zahraničí.

Schůze se zúčastnili i tři členové žitavského spolku Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e. V. (německy), kteří nás stručně seznámili s plánovanou činností a nabídli možnost návštěvy, resp. účasti na některých akcích.

zpět

.

© 2014 spolek Frýdlantské okresní dráhy