Frýdlant se baví

V sobotu 11. června 2016 proběhla ve městě velká kulturně-společenská akce, které se zúčastnily spolky, kroužky a oddíly věnující se různým volnočasovým aktivitám.

Jak pravil Dan Ramzer, starosta města: „Frýdlant se baví je jednodenní celoměstská akce, do které se mohou zapojit všechny spolky nabízející volnočasové aktivity. Děti, mládež, dospělí i senioři. Dáváme jim možnost představit svoji činnost široké veřejnosti a ukázat se v prima atmosféře této pohodové akce“.

Spolek Frýdlantské okresní dráhy

Frýdlant se bavíPochopitelně ani náš spolek tu nemohl chybět.
Hlavní atrakcí, kterou jsme se prezentovali, byla úzkorozchodná zahradní železnice, společná akce dvou našich členů, a zastřešená stánkem stručně propagujícím aktivity Spolku Frýdlantské okresní dráhy.
Zahradní železnici tvořil velký okruh s jedním „nádražím“ (či spíše výhybnou pro střídání souprav), umístěným u informačního stánku.
Provozované soupravy zde cirkulovaly dvě:

Parní lokomotiva s tendrem a vyhlídkovým vozem

Zastupovala Malou dráhu Skalsko Petra Vidnera, aneb veřejně přístupnou soukromou zahradní železnici postupně budovanou od roku 2007.
Na dvou okruzích jeho dráhy, které dohromady měří 400 metrů, je možné se svézt vláčky o rozchodu 7 ¼ palce (tedy 184 mm). V muzeu jsou navíc k vidění různé typy modelových i skutečných parních strojů, stabilních motorů, a dva historické traktory.

Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví
Motorová lokomotiva s oplenovými vozy

Duo autorů a majitelů z Pardubického spolku historie železniční dopravy (aneb PSHŽD) – Michal Malinovský a Tomáš Hodr – předvedli vlak lesní železnice, složený z motorové lokomotivy a dvou párů oplenových vozů spojených lavicemi pro sezení.
Model lokomotivy je inspirován skutečným strojem firmy DEUTZ vyrobeným pro Čiernohronskou lesní dráhu v roce 1923, ale na rozdíl od předlohy jej pohání jen motor Babetta 207:-)

Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví

Frýdlantské okresní dráhy v malém?

Následuje ještě několik dalších „ryze provozních a velmi lidských“ momentek z oné výše zmiňované akce.
Děkujeme tímto i všem návštěvníkům, obsluze strojů a stánku a rovněž všem přihlížejícím za nadšení a také za trpělivost.

Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví Frýdlant se baví

Za možnost se prezentovat patří poděkování i městu Frýdlant v Čechách.

zpět...

.

© 2016 spolek Frýdlantské okresní dráhy